Asystent nauczyciela przedszkola

Szkoły policealne roczne » Asystent nauczyciela przedszkola

Roczne studium zawodowe Asystent nauczyciela przedszkola

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry,

zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.


Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
 

Kierunek Asystent nauczyciela przedszkola został przygotowany specjalnie z myślą o osobach, które pragną zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu w placówkach dziecięcych.

W trakcie nauki Słuchacze poznają wiele ciekawych zagadnień związanych z opieką nad dziećmi. Kierunek Asystent nauczyciela przedszkola ma za zadanie przygotowanie Naszych Słuchaczy do studiów wyższych na kierunkach pedagogicznych.

 

W trakcie rocznej nauki na tym kierunku słuchacze poznają zagadnienia z psychologii ogólnej i rozwojowej, socjologii, pedagogiki społecznej, opiekuńczej i specjalnej, elementów pracy z niepełnosprawnymi, nauczą się też jak najatrakcyjniej organizować czas wolny swoich podopiecznych.

Słuchacze, po ukończeniu kierunku Asystent nauczyciela przedszkola w naszej szkole, mogą podjąć pracę jako pomoc wychowawcy/nauczyciela  w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (przedszkola, żłobki, kluby dziecięce), prywatnie, jako opiekunka dziecka, animator czasu wolnego w biurach podróży, hotelach, centrach rozrywki dla dzieci.

 

 

Szkolny plan nauczania

Lp.

Przedmioty nauczania

SEMESTR

RAZEM

I

II

1

Psychologia ogólna i elementy socjologii

20

-

20

2

Psychologia rozwojowa

30

-

30

3

Pedagogika społeczna, opiekuńcza

10

10

20

4

Pedagogika specjalna

10

10

20

5

Pedagogika zabawy

15

15

30

6

Animacja teatralna

20

10

30

7

Literatura dziecięca

20

10

30

8

Metodyka organizacji czasu wolnego

-

15

15

9

Edukacja plastyczna i techniczna

15

15

30

10

Trening integracyjny i umiejętności wychowawczych

-

10

10

11

Komunikacja interpersonalna

-

10

10

12

Pierwsza pomoc przedmedyczna

5

-

5

13

Język obcy

20

20

40

 

RAZEM

165

125

290