Biologia

Kursy » Kursy maturalne » Biologia

Poziom rozszerzony

 

Charakter kursu

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z biologii na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i uczniów klas II. Kurs prowadzony będzie w systemie całorocznym od września do kwietnia  roku.

 

Kurs maturalny z biologii będzie miał formę mieszaną, na którą składają się wykłady, ćwiczenie, prace domowe oraz próbne matury.

 

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z biologii
w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego.
Po omówieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. Dodatkowe godziny zajęć poświęcone są rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

 

Czas trwania

Kurs składa się ze 102 godzin lekcyjnych.