Chemia

Kursy » Kursy maturalne » Chemia

Poziom rozszerzony

 

Charakter kursu

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z chemii na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i uczniów klas II. Kurs prowadzony będzie w systemie całorocznym od września do kwietnia 2014 roku.

 

Kurs maturalny z chemii będzie miał formę mieszaną, na którą składają się wykłady, ćwiczenie, prace domowe oraz próbne matury.

 

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z chemii w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego.
Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe.  Dodatkowe godziny zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

 

 

Czas trwania
 

Kurs składa się ze 102 godzin lekcyjnych.