Język niemiecki

Kursy » Kursy maturalne » Język niemiecki

Poziom podstawowy i rozszerzony

 

Charakter kursu

 

Kursy maturalne z języka niemieckiego mają formę ćwiczeń i konwersacji. Pomagają powtórzyć i usystematyzować zdobytą w szkole wiedzę.  Dodatkowe godziny zajęć poświęcone są rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

 

 

Czas trwania

 

Kurs podstawowy trwa 50 godzin.

Kurs rozszezrzony trwa 66 godzin