Język polski

Kursy » Kursy maturalne » Język polski

Poziom podstawowy

Charakter kursu

- Kurs przygotowuje do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Głównym celem kursu jest powtórzenie materiału z zakresu szkoły średniej i usystematyzowanie posiadanej wiedzy. 

- Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z języka polskiego w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu podstawowego. Po omóswieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe.  Dodatkowe  godziny zajęć poświęcone są rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

Czas trwania

Kurs składa się z 72 godzin lekcyjnych

 

 

Poziom rozszerzony

Charakter kursu

- Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i uczniów klas II. Kurs prowadzony będzie w systemie całorocznym od września do kwietnia 2014 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 3 godzin lekcyjnych.

- Kurs maturalny z języka polskiego będzie miał formę mieszaną, na którą składają się wykłady, ćwiczenia, prace domowe oraz próbne matury.

- Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej
 w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z języka polskiego 
w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego. Po omówieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe.  Dodatkowe 24 godziny zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

Czas trwania

Kurs składa się z 90 godzin lekcyjnych.