Komputer - łatwy start dla Seniora

Kursy » Kursy krókie » Komputer - łatwy start dla Seniora

Cel i przedmiot kursu:
Słuchacze kursu poznają tajniki obsługi komputera i internetu. Zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zmian ustawień w systemie Windows, pracy z folderami, a także korzystania z programu MS Word i internetu.

Każdy słuchacz ma zapewnione indywidualne stanowisko komputerowe.

Profil uczestnika:
Kurs przeznaczony jest dla seniorów początkujących w pracy z komputerem.

Czas trwania:
30 godzin lekcyjnych

Potwierdzenie kwalifikacji:
Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Chętni otrzymają suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.