Kursy językowe

Kursy » Kursy językowe

W zakresie języków obcych oferujemy naukę w małych, kameralnych grupach i z indywidualnym podejściem do słuchacza. Zapraszamy do nauki języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego w wymiarze 25 godzin zegarowych. 

Typy kursów:

- konwersacje z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego
- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z każdego z ww. języków
- przygotowanie do egzaminu maturalnego z każdego z ww. języków
- język angielski zawodowy i język niemiecki zawodowy w następujących dziedzinach:

  • gastronomia
  • budownictwo
  • branża mechaniczna i samochodowa
  • branża fryzjersko-kosmetyczna
  • branża turystyczno-hotelarska
  • branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna.

Nauka oparta jest na programach własnych przygotowanych przez specjalistów zajmujących się zawodowo nauczaniem języków. Przygotowują oni naszych słuchaczy do zdania egzaminów na wybrane przez grupę certyfikaty językowe. Jesteśmy elastyczni, dopasujemy się do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Uzyskany dokument: zaświadczenie ukończenia kursu