Opiekun osoby starszej

Szkoły policealne roczne » Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej

 

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Studium przygotowuje do podjęcia pracy z osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi zarówno w warunkach domowych, placówkach opiekuńczych, sanatoriach, hospicjach.

Kurs ma za zadanie przygotować uczestników do udzielania porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, jak opiekować się osobą niepełnosprawną, starszą, pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych.