Podstawy marketingu

Kursy » Kursy krókie » Podstawy marketingu

Liczba godzin: 40
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu.


PROGRAM KURSU:

1. Pojęcie marketingu/3 godz/

2. Budowanie oraz kształtowanie wizerunku firmy /5 godz/

·         Czynniki tworzące wizerunek firmy na rynku

·         Co tworzy przewagę konkurencyjną firmy

·         Budowa, promocja, utrwalenie wizerunku

·         Wdrażanie strategii budowania wizerunku firmy 

3. Doradztwo - strategia marketingowa firmy/3 godz/

·         Rozpoznanie sytuacji marketingowej firmy – diagnoza marketingowa

·         Przygotowanie propozycji strategii marketingowej

·         Konsultacje oraz zatwierdzenie strategii marketingowej z zarządem 

4. Podstawowe założenia i zasady rachunkowości, rezultaty zarządzania promocją i sprzedażą/4 godz

5. Badania marketingowe/4 godz/

·         Metody

·         Zbieranie danych i ich analiza 

6. Plan marketingowy – elementy:/4 godz/

·         charakterystyka branży

·         analiza SWOT

·         charakterystyka konkurencji

·         reklama, promocja,

·         cele strategiczne

·         realizacja 

7. Podstawy promocji – promocja firmy i produktu/4 godz/

8. Public relations/3 godz/

·         Istota PR

·         Komunikacja interpersonalna

·         Kontakty z mediami 

9. Zarządzanie marką - budowa i utrwalanie wartości marki/4 godz/

·         Co to jest zarządzanie marką?

·         Budowanie marki 

10. Zarządzanie marketingowe/3 godz/

·         analiza, planowanie, wykonanie i kontrola przyjętych programów marketingowych 

11. Zarządzanie produktem/3 godz/

·         Proces planowania marketingu produktu

·         Zarządzanie wartością klienta

·         Segmentacja rynku, właściwa strategia i przewaga konkurencyjna

 

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186)