Technik administracji

Szkoły policealne dwuletnie » Technik administracji

Technik administracji

 

Policealne Europejskie Studium Zawodowe w Warszawie Wesołejzaprasza osoby ze średnim wykształceniem na zajęcia przygotowujące do zawodu technik administracji.

 

            Absolwent Studium w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do:

  •       Wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej
  •       Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
  •       Prowadzenia postępowania administracyjnego

 

Perspektywy zatrudnienia:

  • administracja samorządowa
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • ZUS
  • urzędy miasta
  • urzędy powiatowe i gminne
  • firmy ubezpieczeniowe

 

 

Realizowane bloki tematyczne:

·         Bezpieczeństwo i higiena pracy

·         Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

·         Język obcy ukierunkowany zawodowo

·         Kompetencje personalne i społeczne

·         Organizacja pracy małych zespołów

·         Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego

·         Prowadzenie postępowania administracyjnego

·         Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych