Wiedza o społeczeństwie

Kursy » Kursy maturalne » Wiedza o społeczeństwie

Poziom rozszerzony

 

Charakter kursu

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i uczniów klas II. Kurs prowadzony będzie w systemie całorocznym od września do kwietnia 2014 roku.

 

Kursy maturalny z wiedzy o społeczeństwie będzie miał formę mieszaną, na którą składają się wykłady, ćwiczenia, praca z materiałami źródłowymi, prace domowe oraz próbne matury.

 

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego. Po omówieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. 
W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych. Dodatkowe godziny zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

 

Czas trwania

Kurs składa się ze 102 godzin lekcyjnych zajęć.