Aktualności

 

Zapraszamy na kursy!!!

Jeśli jesteś bezrobotna/-y, możesz uczestniczyć w szkoleniach BEZPŁATNIE!
W tym celu udaj się  do Centrum Aktywizacji Zawodowej w urzędzie pracy (np. Urząd Pracy m. st. Warszawy), w którym jesteś zarejestrowany,
wypełnij odpowiedni wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne
i wskaż Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wesołej jako placówkę prowadzącą szkolenie
(nasz numer w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych:

2.14/00130/2020).

 
kursy krótkie (30-90 godzin):

pracownik biurowy z podstawową znajomością obsługi komputera i pakietu MS Office

komputer - łatwy start dla Seniora

opiekunka dziecięca/ opiekun dziecięcy

asystent nauczyciela przedszkola

opiekun osoby niepełnosprawnej i osoby starszej

 

 kursy długie (roczne lub dwuletnie):

 

technik rachunkowości

 technik administracji

 technik ekonomista

 

 

Jeśli nie znalazłaś/-eś kursu, który Ciebie interesuje, daj nam znać. Na życzenie możemy zorganizować inne kursy zawodowe.

 

Organizujemy również wakacyjne kursy języka polskiego dla cudzoziemców!

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego
lub mailowego:

 telefon: 22 773 33 77

 e-mail: sekretariat@szkolarodzinna.pl