Technik informatyk

Szkoły policealne dwuletnie » Technik informatyk

Na kierunku informatyka można kształcić się w specjalnościach:

1) tworzenie i obsługa baz danych,

2) administrowanie sieciami komputerowymi,

3) multimedia i grafika komputerowa

4) aplikacje internetowe.

Możliwe jest również uzyskanie dwóch specjalności. Możliwości zatrudnienia dla absolwentów żadnego kierunku nauczania nie są tak szerokie, jak dla technika informatyka. Jest to jeden z niewielu nowoczesnych, poszukiwanych zawodów, który można także wykonywać w domu. Daje on zatrudnienie matkom wychowującym małe dzieci, osobom niepełnosprawnym i mieszkańcom okolic, w których trudno znaleźć pracę. Absolwent szkoły policealnej kierunku informatyka będzie w przyszłości pracownikiem firmy komputerowej zajmującej się montażem, serwisem lub sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych. Będzie również przygotowany do prowadzenia własnej firmy w zakresie usług informatycznych i systemów komputerowych. Informatyk może też zajmować się sprzedażą, instalowaniem, uruchamianiem i serwisowaniem oprogramowania użytkowego i systemów operacyjnych. Technik informatyk może być również zatrudniany na stanowiskach głównego informatyka, doradcy i informatyka w innych firmach i przedsiębiorstwach nie związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów: produkcyjnych, usługowych i administracyjno - biurowych. Technik informatyk może zajmować się projektowaniem i wykonywaniem stron internetowych, sklepów internetowych, przygotowaniem materiałów dla drukarni
i wydawnictw, oraz prezentacji multimedialnych np. dla handlowców. Technik informatyk znajdzie bez trudu ciekawą i dobrze płatną pracę
w kraju i za granicą - szczególnie w Anglii, Irlandii, Niemczech i USA. Dla osób pragnących szybko podnieść swoje kwalifikacje proponujemy formę kursów kończących się wydaniem świadectwa dla zakładu pracy. Oferujemy również dwusemestralną ( wrzesień - czerwiec) naukę dającą tytuł specjalisty w zawodzie.