Liceum dla dorosłych

  • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Wesołej

    Nauka w szkole trwa 3 lata (6 semestrów). Do szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

    Kandydaci po szkole zawodowej przyjmowani są od razu do drugiej klasy (nauka wtedy trwa 2 lata).

    Do naszej szkoły zapraszamy osoby, które chcą rozpocząć naukę w klasie I lub kontynuować na wyższych semestrach. Nauka odbywa się bez stresu, w życzliwej i ciepłej atmosferze. Nasi słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do składania egzaminu maturalnego. Świadectwa wydawane słuchaczom są równorzędne ze świadectwami szkół publicznych.