Szkoły policealne dwuletnie

Policealne Europejskie Studium Zawodowe w Wesołej

Motto:
„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami”

Adam Mickiewicz

  • Technik administracji

    Policealne Europejskie Studium Zawodowe w Warszawie Wesołejzaprasza osoby ze średnim wykształceniem na zajęcia przygotowujące do zawodu technik administracji.

  • Technik ekonomista

    Policealne Europejskie Studium Zawodowe w Warszawie Wesołejzaprasza osoby ze średnim wykształceniem na zajęcia przygotowujące do zawodu technik ekonomista.

  • Technik informatyk

  • Technik rachunkowości

    Policealne Europejskie Studium Zawodowe w Warszawie Wesołejzaprasza osoby ze średnim wykształceniem na zajęcia przygotowujące do zawodu technik rachunkowości.