Technik rachunkowości

Szkoły policealne dwuletnie » Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

 

Policealne Europejskie Studium Zawodowe w Warszawie Wesołejzaprasza osoby ze średnim wykształceniem na zajęcia przygotowujące do zawodu technik rachunkowości.

 

            Absolwent Studium w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do:

·          prowadzenia rachunkowości

·         rozliczania danin publicznych

·         rozliczania wynagrodzeń

·         rozliczania składek pobieranych przez ZUS

·         prowadzenia analizy finansowej

           

 

Po dwuletnim okresie kształcenia absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający następujące kwalifikacje: Prowadzenie rachunkowości (A.36) oraz Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65).  Dodatkowo absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

           

Uzyskany dyplom daje możliwość znalezienia pracy w:

·         Biurze rachunkowym

·         Biurze doradztwa podatkowego

·         Urzędzie Gminy, Miasta

·         Jednostce gospodarczej jako księgowy/a lub kadrowy/a

·         ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym