Geografia

Kursy » Kursy maturalne » Geografia

POZIOM ROZSZERZONY

 

Charakter kursu

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z geografii na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i uczniów klas II. Kurs prowadzony będzie w systemie całorocznym od września do kwietnia roku.

 

Kursy maturalny z geografii będzie miał formę mieszaną, na którą składają się wykłady, ćwiczenia, praca z materiałami źródłowymi, prace domowe oraz próbne matury.

 

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z geografii w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego.
Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. 
Dodatkowe godziny zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

 

Czas trwania

 

Kurs składa się z 102 godzin lekcyjnych zajęć.