Historia

Kursy » Kursy maturalne » Historia

POZIOM ROZSZERZONY

 

Charakter kursu

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z historii na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i uczniów klas II. Kurs prowadzony będzie w systemie całorocznym od września do kwietnia 2014 roku.

 

Kurs maturalny z historii będzie miał formę mieszaną, na którą składają się wykłady, ćwiczenia, praca z materiałami źródłowymi, prace domowe
oraz próbne matury.

 

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z historii
w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego.

Po omówieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. Dodatkowe godziny zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

 

Czas trwania

Kurs składa się ze 115 godzin.