Język rosyjski

Kursy » Kursy maturalne » Język rosyjski

Poziom podstawowy i rozszerzony

 

Charakter kursu

 

Kursy maturalne z języka rosyjskiego mają formę ćwiczeń i konwersacji. Pomagają powtórzyć i usystematyzować zdobytą w szkole wiedzę.  Dodatkowe godziny zajęć poświęcone są rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

 

Czas trwania

Kurs podstawowy trwa 50 godzin.

Kurs rozszerzony trwa 66 godzin.