Opiekunka dziecięca

Kursy » Kursy krókie » Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

 

Tryb: weekendy

Liczba godzin: 90

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
 

Praca:

opiekunka dziecięca może pracować:

  • w charakterze  niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi;
  •  w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi), szkołach;
  •  w dużych placówkach handlowych, które oferują rodzicom opiekę nad dziećmi podczas dokonywania zakupów, a także w hotelach, pensjonatach oraz domach wczasowych.


Program kursu:

Lp.

Przedmioty nauczania

 

 

RAZEM

1.

Psychologia z elementami pedagogiki i socjologii

10

2.

Psychologia rozwojowa dziecka od 0 -6 lat

15

3.

Wychowanie dziecka

10

4.

Pielęgnowanie dziecka

10

5.

Rozwój motoryczny dziecka

10

6.

Twórczość dziecięca

15

7.

Zastosowanie gier i zabaw stosownie do wieku

10

8.

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

10

 

90

Potwierdzenie kwalifikacji:

- przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Chętni otrzymają suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.